2/10/17

DIMARTS 3 LA BIBLIOTECA ESTARÀ TANCADA PER LLUITAR PER LA DEMOCRÀCIA


COMUNICAT
 
 
Ajuntament de Martorelles, Comitè d’Empresa i Junta de Personal acorden l’adhesió a l’ATURADA DE PAÍS convocada per al 3 d’octubre de 2017
 
 
Vista la convocatòria d’ATURADA DE PAÍS anunciada per la Taula per la Democràcia per demà dimarts, 3 d’octubre de 2017, com a mostra de condemna per la violència exercida per part de les forces de seguretat durant la jornada de l’1 d’octubre a Catalunya, l’Ajuntament de Martorelles, el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal, reunits en data 2 d’octubre de 2017, acorden:
 
 
Adherir-se a l’esmentada convocatòria, fet pel qual romandran tancades totes les dependències municipals a excepció de Policia Local i serveis mínims essencials  i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
 
 
L’adhesió s’entén com una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la seva pluralitat i diversitat, a la defensa d’un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància. La unitat és la millor defensa de la democràcia.
 
És per tot això que es fa una crida al conjunt de les forces polítiques i socials de l’Estat Espanyol i d’Europa perquè facin tot allò que sigui necessari per garantir els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania catalana.
 
Alhora es convida a sortir al carrer i participar de les accions programades dins aquesta convocatòria, donant una resposta pacífica, contundent i democràtica. No tolerarem cap més agressió.
 
  
 
Martorelles, 2 d’octubre de 2017


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Resultat d'imatges de manifest biblioteques llibertatManifest del personal de les biblioteques catalanes en relació a la intervenció del pressupost de les biblioteques públiques

 

Els sotasignats, personal que treballa a les biblioteques catalanes de diferents àmbits, davant de la intervenció del pressupost de les biblioteques públiques que ha realitzat el govern espanyol per tal d’impedir la convocatòria del referèndum de l'1 d’octubre de 2017,

CONSIDEREM

Que l’article 11è. de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea proclama que tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d’opinió i la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que hi pugui haver ingerència d’autoritats públiques i sense consideració de fronteres. Es respecten la llibertat dels mitjans de comunicació i el seu pluralisme.

Que la resposta de l'Estat a aquesta convocatòria ha estat totalment desproporcionada en un estat democràtic i que vulnera drets fonamentals protegits per la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i que posa en risc el dret de la ciutadania de poder accedir lliurament a la informació.

Que les biblioteques públiques són la base d’una societat democràtica i qualsevol intent de limitar la seva acció per motius polítics esdevé una forma de censura totalment inacceptable en el marc de la Unió Europea.

Que les biblioteques públiques han de poder actuar amb llibertat en la consecució dels seus objectius seguint els principis del Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública, la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i la Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU.

És per això que,

MANIFESTEM

El nostre rebuig a la intervenció econòmica indiscriminada del govern espanyol contra la Generalitat de Catalunya com a represàlia contra el Govern de Catalunya per donar veu i vot a una majoria social que defensa de manera pacífica i cívica el dret a l’autodeterminació.

Denunciem que aquesta intervenció té, entre d'altres conseqüències, la desaparició de partides econòmiques que donen suport a les biblioteques públiques. Atacar la biblioteca pública és un senyal alarmant de qualitat democràtica i compromet el treball bibliotecari, imprescindible en societats que viuen en llibertat i en el marc de la Unió Europea.
La nostra voluntat per continuar treballant per als objectius que determina el Manifest de la biblioteca pública de la UNESCO i la IFLA (International Federation Libraries Association), especialment pel que fa a garantir l'accés dels ciutadans a tota mena d'informació de la comunitat amb uns fons i serveis que no poden estar sotmesos a cap forma de censura ideològica, política o religiosa. És així que qualsevol idea o opinió formulada de manera pacífica i respectuosa amb la Declaració Universal de Drets Humans tindrà lloc a les nostres biblioteques.

Refermem el nostre compromís com a professionals de la informació i com a ciutadans i ciutadanes, amb la llibertat intel·lectual, el dret a la informació i expressió i la llibertat de reunió

Apel·lem a la necessitat de demanar empara davant dels organismes professionals internacionals per tal de denunciar aquesta situació.

Martorelles, 24 de setembre de 2017


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada